הסכמים קיבוציים

עורכי הדין במשרד שותפים למשאים ומתנים קיבוציים רבים וחתימה על הסכמים קיבוציים מורכבים ובמקומות עבודה מרכזיים לרבות, במסגרת התארגנויות עובדים ראשוניות, תוכניות הבראה ושינויים מבניים, מיזוגים ורכישות.

(2019) לאחר מו"מ ממושך נחתם הסכם קיבוצי בין הנהלת תאגיד השידור הציבורי לבין ועד העובדים, ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות עובדי המדינה והסתדרות ההנדסאים והטכנאים. ההסכם מעגן מודל הוצאות נסיעה חדש, שמיטיב עם עובדים רבים ומעניק תוספת שכר למי שהמודל החדש פוגע בו. הוסכם על מודל חדש שמיטיב עם חלק גדול מהעובדים ומשקף החזר הוצאות נסיעה מהגבוהים במגזר הציבורי (2.1 ₪ לקילומטר, לעומת ההחזר הקיים שעמד על 0.68 ₪ לקילומטר). עובדים שהמודל החדש עלול לפגוע בגובה החזר הנסיעות העתידי שלהם, יקבלו כפיצוי תוספת שכר בגובה הפגיעה המשוערת, כך שהברוטו הצפוי של העובדים לא ייפגע, גובה השכר הפנסיוני יעלה. כתבי החדשות יקבלו תוספת שכר ייחודית של 175 ₪, כפיצוי על נסיעות בתפקיד במסגרת הרשות המקומית שבה הם גרים. ההסכם מסדיר לראשונה תוספות שכר ל-2019 ולצד זה מעניק לעובדים בונוס בגובה של כ-2,100 ש"ח לכל שנת ותק בתאגיד.

תמונה תאגיד השידור הצביורי

(2019) הנהלת רשות העתיקות, ההסתדרות וועד עובדי רשות העתיקות חתמו על הסכם קיבוצי חדש, המסדיר באופן היסטורי את תנאי ההעסקה של העובדים באמצעות טבלת שכר מעודכנת. העובדים, בהם ארכיאולוגים ועובדי מטה ייהנו בין היתר מתוספות שכר בכל אחת משלוש שנות ההסכם, מענק שנתי ותוספות ייחודיות נוספות לצד הצמדה להסכמי המסגרת במגזר הציבורי.
(2019) ההסתדרות, ועד עובדי מת"ף (מחשוב ותפעול פיננסי) מקבוצת הבנק הבינלאומי והנהלת מתף, חתמו על הסכם קיבוצי ראשון ופורץ דרך שיסדיר את תנאי העסקתם של כ-500 עובדי מתף.
כחלק מההסכם נקבע כי העובדים יקבלו תוספות שכר בשיעור כולל של כ-14%, מענק חתימה ובונוס שנתי. כמו כן, הצדדים סיכמו על הגדלת ההפרשות הפנסיוניות והשכר הפנסיוני של העובדים, לצד קיצור שבוע העבודה בחברה ל-41 שעות, שיפור בדמי ההבראה והגדלת מספר ימי החופשה לעובדים.
עוד סוכם בין הצדדים כי מספר העובדים שאינם מועסקים ישירות על ידי מת"ף יצומצם בהדרגה וכי תינתן עדיפות ברורה לעובדי מת"ף באיוש משרות פנויות.

צילום תמונה מטקס החתימה במתף

(2018) הנהלת קוקה קולה, ההסתדרות, וועדי העובדים בחברה המרכזית לייצור משקאות קלים ובחברה המרכזית להפצת משקאות חתמו על הסכם קיבוצי משותף. ההסכם כולל, בין היתר, תוספות שכר בהתאם לתפקיד ולוותק; תשלומים מיוחדים (כגון על כוננות, קריאת פתע); הסדרה של נופש חברה לעובדים בתדירות גבוהה מבעבר; השתתפות בליגה למקומות עבודה; תשלום על ימי מחלה מהיום הראשון (לפי נוסחה מוסכמת); מענק יובל; ועוד.
(2018) הסכם קיבוצי ראשון במערכת אתר וואלה!.
במסגרת ההסכם אומץ תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ועוגנו זכויות עובדים לקרנות השתלמות וכן לתקופת השתפרות לפני פיטורים, המאפשרת לעובדים עם ותק מסוים שההנהלה מעוניינת לפטר זמן לשפר את התנהלותם. בנוסף נקבע שכר מינימום שישולם לכל סוג תפקיד במערכת, תשלום על ימי כוננות ותנאים נוספים.
(2018) בתום מו"מ קיבוצי נחתם הסכם קיבוצי ראשון בעיתון הארץ ודה מרקר הכולל שלל הטבות לעובדים/ות: קרנות השתלמות, תוספת ימי חופשה, בונוס על רווחים, עיגון תקנון האתיקה העיתונאית, הגנה משפטית נגד תביעות דיבה, מנגנון השתפרות לפני שנשקלים פיטורים, התחייבות לפעולה משותפת לצמצום פערים מגדריים (כולל שקיפות בנתונים) ועוד. באופן ייחודי, כל ההסכם נוסח בלשון נקבה.
(2018) בתום משא ומתן ממושך, נחתם הסכם קיבוצי בi24News – החל כל עובדי המערכת העיתונאית והוא כולל שורה ארוכה של בשורות לעובדים, ולצד זה – לא פוגע בשום הטבה קיימת של העובדים. עיקרי ההסכמות: תקופת השתפרות לפני פיטורים המאפשרת הגנה מפני פיטורים מידיים במקרה של אי-התאמה, ומתן אפשרות להשתפר; תוספת קבועה לימי החופשה של 3.5 ימי חופשה בשנה מעל מה שקובע החוק, שמוענקים בערבי חג; שכר מינימום מוגדל: הושג שכר מינימלי לכל תפקיד בחברה, גבוה משכר המינימום הקבוע בחוק; פרק אתיקה וחופש עיתונות: מכיל התחייבות הדדית של החברה והעיתונאים לפעול על פי כללי האתיקה ומבטיח הגנה מפני פיטורים לעובד שעומד על חובתו לבצע עבודתו נאמנה והגנה לעובד המסרב לבצע משימה שמנוגדת לכללי האתיקה העיתונאית; בנק ימי מחלה של 100 ימי מחלה בשנה, שינוהל בתיאום עם הוועד, ויאפשר לעובדים שחולים במחלות קשות וניצלו את ימי המחלה שלהם להמשיך להחלים בבית על חשבון החברה; איסור על ניוד פוגע: החברה לא תוכל להעביר עובד לתפקיד שייפגע במעמדו, בשכרו או בתנאי עבודתו ללא הסכמת העובד; עובדי החברה שפוטרו במסגרת צמצומים ועובדים קיימים יקבלו עדיפות בגישה לתפקידים שמתפנים במערכת; מתנות מיוחדות: כל עובד זכאי ליומיים של חופשה לכבוד חתונתו, ולמתנה בשווי 200 שקל עם לידת ילד; השתלמויות מקצועיות; ותשלום מיוחד על זמן הכוננות.
(2018) הסכם קיבוצי ראשון נחתם במגזינים ובאתרי האינטרנט של המו"ל יובל סיגלר. ההסכם מעגן את תנאי העבודה בחברות אלה ומעניק לעובדי המערכת שורה של הטבות ובכל זה, קרנות השתלמות, העסקה ישירה של עובדים, קדימות לעובדים באיוש משרות, שיפור זכויות סוציאליות ויישום תקנון אתיקה.