פירסומים משותפים

מ' סבוראי וא' בשה, "החובה לייצוג הוגן" התקבל לפרסום בכתב העת עבודה, חברה ומשפט (אוניברסיטת תל אביב).

א' בשה ומ' סבוראי, "דמוקרטיה ארגונית", ספר שטרסברג כהן, 607 – 649 (2017).

מ' סבוראי וא' בשה, "אודיסאה במפרץ: האם מהגרי העבודה בקטאר נדונו להעסקה בתנאי עבדות?" חברה כתב עת סוציאל דמוקרטי (2013).

פרסומים בכתבי עת וספרים של עו"ד ד"ר סבוראי

מ' סבוראי, "תפיסת העולם השיפוטית של השופטת שטרסברג כהן", ספר שטרסברג כהן, 45 – 61 (2017).

מ' סבוראי "על הגבולות הפתוחים של הפורום: בין בית הדין הארצי לבין בית המשפט העליון". כתב העת עבודה, חברה ומשפט (2013).

מ' סבוראי "תכליתם של מנגנוני ייצוג במשפט העבודה: מנגנון התובענה הייצוגית אל מול הכלים המסורתיים של משפט העבודה הקיבוצי", ספר אלישבע ברק (2012).

מ' סבוראי וא' פורטוגלי "מאבקם של עובדי חברת רכבת ישראל למען המשך קיומה של רכבת ציבורית כרוניקה של מאבק ולקחים מפסק הדין בעניין עובדי רכבת ישראל" מעשי משפט ד  222-205 (2011).

ד' לופו ומ' סבוראי "האם אכן 'חובת ההשבה?' על הדין הראוי בעת הכרה ביחסי עובד-מעסיק בדיעבד", ספר אדלר (2016).

  1. Svorai "The Ombudsman of the Israeli Judiciary: A Theoretical, Comparative and Empirical Overview" Conference-Book of an International Conference in Belgium.

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "השופט בך – דמותו של שופט" ספר בך (2012).

מ' סבוראי "העצמאות השיפוטית באתיקה שיפוטית" שערי משפט ה 323-295 (2009).

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "הנציבות כמבקרת – אתיקה שיפוטית ודרך ניהול משפט: דברים לכבודו של השופט חשין" ספר חשין בהוצאת כתב העת משפטים (2009).

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "מנגנוני ביקורת על הרשות השופטת: המקרה של נציבות תלונות הציבור על שופטים – סקירה השוואתית" המשפט 24 56-47 (2007).

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "ביקורת על שופטים במישור האתי-משמעתי" משפט וממשל ט(2) 385-371 (2006).

פרסומים בכתבי עת של עו"ד בשה

א' בשה, "שיקול הדעת המינהלי במינוי דירקטורים מקרב העובדים בחברה הממשלתית" תאגידים ז/1, עמ' 64 – 77  (פברואר 2010).

א' בשה, ק' קלפר, "דירקטורים מקרב העובדים בחברה הממשלתית" תאגידים ה/2, עמ' 100 – 122 (אוגוסט 2008).

בית המשפט העליון מסכן את זכות השביתה של העובדים – שיחה מקומית, עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

דמוקרטיה ישירה תסכן את מעמד העבודה המאורגנת, לא תחזק אותו – שיחה מקומית, עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

אינטרס העובדים לא מנוגד לזה של החברה – גלובס, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

ישראל צריכה שר עבודה במשרה מלאה – דה מרקר, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

חוק ההסדרים: נתניהו מנסה לפגוע בעבודה המאורגנת – שיחה מקומית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

זכות הציבור לחופש העיתונות – העין השביעית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

אחד במאי – יום השכירים הבינלאומי – שיחה מקומית, אמיר בשה ומורן סבוראי

המשטרה נגד חיסיון עיתונאי – שיחה מקומית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

אופס, שכחנו לספר לרזי – המקום הכי חם בגיהנום, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הממשלה צריכה להתערב ולהציל את רשת "מגה" מקריסה – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

יחסי עבודה מתחדשים בקיבוצים – ynet, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כך משניאה המדינה על הציבור את הדואר כדי להביא להפרטתו – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

ההסתדרות – ארגון טוב ולא ממושמע – דה מרקר, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

הרפורמה הכמעט אוטופית של כחלון 
אינה כוללת את עובדי הבנקים – דה מרקר, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

שביתה שעוזרת ללקוחות – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

סגירת בתי הדין לעבודה: בין איוולת לבריונות – דה מרקר, עו"ד אמיר בשה

סמל למאבק הדרום על קיומו בכבוד – גלובס, עו"ד מורן סבוראי

לרדת מפסי הייצור – המקום הכי חם בגיהינום, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

יותר עובדים רוצים ועד – ולמעסיק אסור לחבל – ynet, עו"ד אמיר בשה ועו"ד עמי פרנקל

זאב מול ביבי: ז'בוטינסקי היה תומך נלהב של העיתונות החופשית – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

האם השר ישראל כץ מכיר בחוקי העבודה? – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

טורי דעה

בית המשפט העליון מסכן את זכות השביתה של העובדים – שיחה מקומית, עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

דמוקרטיה ישירה תסכן את מעמד העבודה המאורגנת, לא תחזק אותו – שיחה מקומית, עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

אינטרס העובדים לא מנוגד לזה של החברה – גלובס, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

ישראל צריכה שר עבודה במשרה מלאה – דה מרקר, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

חוק ההסדרים: נתניהו מנסה לפגוע בעבודה המאורגנת – שיחה מקומית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

זכות הציבור לחופש העיתונות – העין השביעית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

אחד במאי – יום השכירים הבינלאומי – שיחה מקומית, אמיר בשה ומורן סבוראי

המשטרה נגד חיסיון עיתונאי – שיחה מקומית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

אופס, שכחנו לספר לרזי – המקום הכי חם בגיהנום, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הממשלה צריכה להתערב ולהציל את רשת "מגה" מקריסה – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

יחסי עבודה מתחדשים בקיבוצים – ynet, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כך משניאה המדינה על הציבור את הדואר כדי להביא להפרטתו – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

ההסתדרות – ארגון טוב ולא ממושמע – דה מרקר, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

הרפורמה הכמעט אוטופית של כחלון 
אינה כוללת את עובדי הבנקים – דה מרקר, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

שביתה שעוזרת ללקוחות – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

סגירת בתי הדין לעבודה: בין איוולת לבריונות – דה מרקר, עו"ד אמיר בשה

סמל למאבק הדרום על קיומו בכבוד – גלובס, עו"ד מורן סבוראי

לרדת מפסי הייצור – המקום הכי חם בגיהינום, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

יותר עובדים רוצים ועד – ולמעסיק אסור לחבל – ynet, עו"ד אמיר בשה ועו"ד עמי פרנקל

זאב מול ביבי: ז'בוטינסקי היה תומך נלהב של העיתונות החופשית – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

האם השר ישראל כץ מכיר בחוקי העבודה? – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

"מי שומר על השומרים?" – דבר ראשון, עו"ד ד"ר מורן סבוראי

דבר ראשון