עורכי הדין במשרד פרסמו מאמרים רבים בכתבי עת וספרים שונים בנושא משפט העבודה הקיבוצי והאישי, חברה, אתיקה שיפוטית ועוד. בנוסף, עורכי הדין במשרד מפרסמים בדרך קבע טורי דעה בנושא חברה ועבודה וטורים בנושא דיני עבודה.

פירסומים משותפים

מ. סבוראי, א. בשה, ספר ועדי עובדים, הוצאת נבו (2019)

מ' סבוראי וא' בשה, "החובה לייצוג הוגן" התקבל לפרסום בכתב העת עבודה, חברה ומשפט (אוניברסיטת תל אביב).

א' בשה ומ' סבוראי, "דמוקרטיה ארגונית", ספר שטרסברג כהן, 607 – 649 (2017).

מ' סבוראי וא' בשה, "אודיסאה במפרץ: האם מהגרי העבודה בקטאר נדונו להעסקה בתנאי עבדות?" חברה כתב עת סוציאל דמוקרטי (2013).

פרסומים בכתבי עת וספרים של עו"ד ד"ר סבוראי

מ' סבוראי, "תפיסת העולם השיפוטית של השופטת שטרסברג כהן", ספר שטרסברג כהן, 45 – 61 (2017).

מ' סבוראי "על הגבולות הפתוחים של הפורום: בין בית הדין הארצי לבין בית המשפט העליון". כתב העת עבודה, חברה ומשפט (2013).

מ' סבוראי "תכליתם של מנגנוני ייצוג במשפט העבודה: מנגנון התובענה הייצוגית אל מול הכלים המסורתיים של משפט העבודה הקיבוצי", ספר אלישבע ברק (2012).

מ' סבוראי וא' פורטוגלי "מאבקם של עובדי חברת רכבת ישראל למען המשך קיומה של רכבת ציבורית כרוניקה של מאבק ולקחים מפסק הדין בעניין עובדי רכבת ישראל" מעשי משפט ד  222-205 (2011).

ד' לופו ומ' סבוראי "האם אכן 'חובת ההשבה?' על הדין הראוי בעת הכרה ביחסי עובד-מעסיק בדיעבד", ספר אדלר (2016).

  1. Svorai "The Ombudsman of the Israeli Judiciary: A Theoretical, Comparative and Empirical Overview" Conference-Book of an International Conference in Belgium.

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "השופט בך – דמותו של שופט" ספר בך (2012).

מ' סבוראי "העצמאות השיפוטית באתיקה שיפוטית" שערי משפט ה 323-295 (2009).

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "הנציבות כמבקרת – אתיקה שיפוטית ודרך ניהול משפט: דברים לכבודו של השופט חשין" ספר חשין בהוצאת כתב העת משפטים (2009).

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "מנגנוני ביקורת על הרשות השופטת: המקרה של נציבות תלונות הציבור על שופטים – סקירה השוואתית" המשפט 24 56-47 (2007).

ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי "ביקורת על שופטים במישור האתי-משמעתי" משפט וממשל ט(2) 385-371 (2006).

פרסומים בכתבי עת של עו"ד בשה

א' בשה, "שיקול הדעת המינהלי במינוי דירקטורים מקרב העובדים בחברה הממשלתית" תאגידים ז/1, עמ' 64 – 77  (פברואר 2010).

א' בשה, ק' קלפר, "דירקטורים מקרב העובדים בחברה הממשלתית" תאגידים ה/2, עמ' 100 – 122 (אוגוסט 2008).

טורי דעה

הליך מינוי שופטים (ד"ר מורן סבוראי, דבר ראשון)

ממה התעלם נציב תלונות הציבור על השופטים? (דבר ראשון, מורן סבוראי ואמיר בשה)

בין המשפטי לערכי – על מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה (דבר ראשון, מורן סבוראי ואמיר בשה)

מי שומר על השומרים? פרשת ההתכתבויות: השופטים כבר כפופים לביקורת מורכבת ומרובת זרועות – דבר ראשון, עו"ד ד"ר מורן סבוראי

בית המשפט העליון מסכן את זכות השביתה של העובדים – שיחה מקומית, עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

דמוקרטיה ישירה תסכן את מעמד העבודה המאורגנת, לא תחזק אותו – שיחה מקומית, עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

אינטרס העובדים לא מנוגד לזה של החברה – גלובס, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

ישראל צריכה שר עבודה במשרה מלאה – דה מרקר, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

חוק ההסדרים: נתניהו מנסה לפגוע בעבודה המאורגנת – שיחה מקומית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

זכות הציבור לחופש העיתונות – העין השביעית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

אחד במאי – יום השכירים הבינלאומי – שיחה מקומית, אמיר בשה ומורן סבוראי

המשטרה נגד חיסיון עיתונאי – שיחה מקומית, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

אופס, שכחנו לספר לרזי – המקום הכי חם בגיהנום, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הממשלה צריכה להתערב ולהציל את רשת "מגה" מקריסה – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

יחסי עבודה מתחדשים בקיבוצים – ynet, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כך משניאה המדינה על הציבור את הדואר כדי להביא להפרטתו – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

ההסתדרות – ארגון טוב ולא ממושמע – דה מרקר, עו"ד אמיר בשה ועו"ד מורן סבוראי

הרפורמה הכמעט אוטופית של כחלון 
אינה כוללת את עובדי הבנקים – דה מרקר, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

שביתה שעוזרת ללקוחות – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

סגירת בתי הדין לעבודה: בין איוולת לבריונות – דה מרקר, עו"ד אמיר בשה

סמל למאבק הדרום על קיומו בכבוד – גלובס, עו"ד מורן סבוראי

לרדת מפסי הייצור – המקום הכי חם בגיהינום, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

יותר עובדים רוצים ועד – ולמעסיק אסור לחבל – ynet, עו"ד אמיר בשה ועו"ד עמי פרנקל

זאב מול ביבי: ז'בוטינסקי היה תומך נלהב של העיתונות החופשית – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

האם השר ישראל כץ מכיר בחוקי העבודה? – שיחה מקומית, עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

טורים בנושא דיני עבודה

המדריך לפנסיה (ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה)

שלילת פיצויי פיטורים. מתי?

מבחני התאמה למועמדים לעבודה, המותר והאסור

האם ומתי ניתן לפטר עובד בתקופת מחלה? למה זכאי עובד המתפטר עקב מצב בריאותו? ומה החוק אומר במקרה של מחלה של קרוב משפחה?   עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מהי תקופת התיישנות עבור זכויות מכוח עבודה? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מהו השכר הקובע לפיו מחושבים פיצויי פיטורים? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כל מה שאת צריכה לדעת על עבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות.  עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

גילוי נאות: כל מה שצריך לדעת על חוק הודעה לעובד.  עובד ומעסיק לא חייבים לחתום על הסכם כתוב, אבל כן חלה על המעסיק חובה להגיש לעובד טופס ובו פרטים על העסקתו | מה בדיוק כוללת ההודעה? מה קורה אם יש שינוי בתנאים? ומה אם לא קיבלתם אחת כזאת?  עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

על ניכויים מותרים ואסורים בשכר.  קיזוז שכר שלא כדין הינו עבירה חמורה ומהווה הלנת שכר. עם זאת, ישנם מקרים בהם הדבר מותר | ומה קורה אם בכל זאת מנכים שכר שלא כדין? ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

האם המעסיקה יכולה להשתמש במידע המצוי בטלפון שניתן לך במקום העבודה?  עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כל מה שרציתם לדעת על הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מתי כתב ויתור תקף ומתי לא? על מה מותר ואסור לחתום? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מתי ובאילו תנאים מותר למעסיקה לעקוב אחר פעולותייך בעזרת הטלפון הסלולרי? מהו איכון שאינו מידתי? וכיצד יש לקבוע את הגבול?  עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

האם עובדת שהגיעה לגיל הפרישה יכולה להמשיך לעבוד? מה מקנה חוק גיל הפרישה לעובדים? מה הוא דורש מהמעסיק? ומתי למעסיק ישנו דווקא ערך רב בהמשך העסקת "זקני השבט"?  עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מתי מגיעה לעובדים הפסקת צהריים בעבודה? האם עובדים רשאים לעזוב את מקום העבודה בזמן ההפסקה לעיסוקים אישיים? ומתי העובדים זכאים לקבל שכר גם על זמן ההפסקה? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מתי מגיע לך יום בחירה, ומה חשוב לדעת לקראת סוף השנה האזרחית?  מה הם ימי בחירה? איך הם שונים מחופשה רגילה? ומהם התנאים ליציאה בחופשה ביום זה?  עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

שאלות ותשובות: מהן זכויותיך הדתיות במקום העבודה?  האם גם עובדת שאינה דתיה רשאית לבקש שלא לעבוד בשבת? מתי מותר להתפלל בעבודה והאם זה על חשבון המעסיק או על חשבון העובדת?   עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

המדריך המלא להורה: מתי אפשר לקחת ימי מחלה בגין מחלת הילד?  עד איזה גיל מדובר ב"ילד"? האם ישנם ימי מחלה מיוחדים למחלת ילדים? מה קורה כאשר אין לי מכסת ימי מחלה צבורה או כאשר המכסה אינה מספיקה לכל ימי המחלה של הילד? עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

האם קיימת מגבלה בחוק להעסקת עובדת בהיריון במשמרות לילה? האם המעסיק מחויב לדאוג לי להסעה? ומה קובע את גובה השכר – החוק או ההסכם הקיבוצי במקום העבודה?  עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

בין חג לחג. תשרי בפתח: מורה נבוכים לתקופת החגים עבור העובד המבולבל. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

חופש הביטוי בע"מ. מתי תביעת לשון הרע היא בעצם תביעת השתקה בתחפושת? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כל האמת ורק האמת. האם המעסיק יכול לכפות עלי לעבור בדיקת פוליגרף? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

חופשה, אבל ללא תשלום. כל הדברים שחשוב לדעת על ההחלטה לצאת לחל"ת. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הפרוטה והירח. הזמן הזה בחודש: איך לקרוא תלוש משכורת ולמה חשוב לשים לב. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הרעה ברורה ומוחשית. לא כתמול שלשום: מהי הרעה בתנאי העבודה ומה אפשר לעשות במצב כזה? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

לא על הכפכף לבדו. האם המעסיק שלך יכול לחייב אותך בקוד לבוש? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

איפה הכסף? כשהמעסיק לא משלם: מה לעשות במקרה של הלנת שכר? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

על הארגזים. עזבת את מקום העבודה כי עברת דירה? יכול להיות שמגיעים לך פיצויים. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כולנו שונים, כולנו שווים. אפלייה בעבודה על רקע מוצא היא לא רק לא מוסרית, היא גם לא חוקית. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו,ד אמיר בשה

חייך, מצלמים אותך. האם מותר למעסיק שלך להתקין מצלמות במקום העבודה? התשובה, כתמיד, מורכבת. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

סעו לשלום. משרד, נסיעות: המדריך המלא להחזר דמי נסיעה לעבודה. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

תנוחו, זה בית הבראה. לכבוד הקיץ: לכמה ימי הבראה אתם זכאים בשנה ומה ערכם הכספי? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

פיצוי בגין עוגמת נפש. מתי התנהלות המעביד מצדיקה תביעת פיצויים עך גרימת עוגמת נפש. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מחיר ההכשרה. הוכשרת מקצועית? יתכן שלמעסיק מותר לדרוש ממך זמן העסקה מינימלי. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

בעד ונגד קופת הפיצויים. המדריך המלא: האם כדאי לחתום על פיצויי פיטורים לפי 'סעיף 14'? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

דיני רשתותמילה לא במקום, ותגיד שלום: האם ניתן לפטר אותך בגלל פוסט בפייסבוק? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

עובד הוא קודם כל בן-אדםמהן חובות המעסיק בכל הנוגע לקיומם של תנאים פיזיים נאותים בעבודה? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה 

כל הזכויות שמורותלמי שייכת "יצירה" שנוצרה על ידי עובד במקום העבודה? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

כבולים לעמדההאם המעסיק הקודם שלך רשאי למנוע ממך לעבוד אצל המתחרים? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

עובדים, כחול לבן. בין יום הזיכרון ויום העצמאות: אלו זכויותיך וחובות מעסיקך ביום הזיכרון ובחג. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

החופש החופש החופש. בואי נימלט מן האספלט: כל מה שאתם צריכים לדעת על זכותכם לצאת לחופשה. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

מרחב בטוח. הטרדה מינית במקום העבודה: תופעה מכוערת שיש מה לעשות נגדה. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

זמן חרותנו. זכויות העובדים בפסח: כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לצאת לחופשי. עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

באנו למילואים. תן את הכבוד לצה"ל: מהן הזכויות העומדות לעובדים המשרתים במילואים? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הגבול בין עבודה למנוחה. קחו פסק זמן: האם המייל ששלחתם לאחר שעות העבודה נחשב כ"שעות נוספות"? עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

עובדת, דעי זכויותייך. זכויות נשים בעבודה: מאז קום המדינה חלה התקדמות אדירה, אך הדרך לשוויון עוד ארוכה עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

אור בקצה המנהרה. חווים התנכלות במקום העבודה? אתם ממש לא חייבים לסבול את זה עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

לא הכל אבוד. מקום העבודה נכנס לפירוק? ניתן עדיין לקבל את השכר המגיע לכם עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

הכל יחסים. בחנו את עצמכם: האם אתם פרילנסרים פיקטיביים? עו"ד אמיר בשה ועו"ד ד"ר מורן סבוראי

קודם כל תרגע. קיבלתם זימון לשימוע? תנשמו עמוק, הדרך לפיטורים עוד ארוכה עו"ד ד"ר מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה

תרשום, דוקטור, תרשום. חדש: מדור משפטי שבועי על זכויות עובדים. והפעם: "המדריך לחולה" עו"ד אמיר בשה ועו"ד ד"ר מורן סבוראי