תחומי העיסוק שלנו:

עורכי הדין במשרד הם בעלי מומחיות במשפט העבודה הקיבוצי, החולש על תחום היחסים שבין ארגון העובדים, האיגוד המקצועי או ועד העובדים, לבין המעסיק או ארגון המעסיקים ומאפשר הסדרת יחסי העבודה באמצעות הסכמים קיבוציים. עורכי הדין מלווים צדדים במשאים ומתנים קיבוציים לצד ליווי שוטף במערכת יחסי עבודה קיבוציים במקום העבודה. עורכי הדין במשרד מייצגים בערכאות בבתי הדין לעבודה לרבות בבקשות לצווי מניעה, סכסוכי עבודה, צווי עשה, מיזוגים ושינויים מבניים. עורכי הדין במשרד שותפים כליטיגטורים להלכות שנוצרו בבתי הדין לעבודה במשפט העבודה הקיבוצי ודיני השביתות.
עורכי הדין במשרד הם בעלי מומחיות בליווי מקצועי ומשפטי של התארגנות עובדים ראשונית ושותפים כלטיגטורים להלכות שנוצרו בבית הדין לעבודה בתחום התארגנויות עובדים לרבות הגנה על עובדים מתארגנים, מעמד יחידת המיקוח, מעמד ארגון העובדים, חובת משא ומתן קיבוצי ועוד.
התארגנות ראשונית של עובדים (התארגנות פורצת) היא לידתו של ארגון העובדים במקום העבודה. התארגנות ראשונית מתאפיינת בשינוי דרמטי במקום העבודה, תוך הפיכת מקום העבודה ממקום שתנאי העסקת העובדים בו מוסדרים על ידי אסופה של חוזים אישיים, להעסקה באמצעות הסכם קיבוצי. עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי התארגנויות ראשוניות – הן מצד העובדים והן מצד המעסיקים. עורכי הדין במשרד מלווים התארגנויות ראשוניות, לרבות בתחום ההיי-טק, תקשורת, תרבות, תעשייה, פיננסים, מגזר ציבורי ועוד.
עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי מקצועי ומשפטי של מעסיקים בתחומים מורכבים של עריכת הסכמים, מתן ייעוץ שוטף בקשר לקבלת עובדים, תנאי עבודתם וסיום העסקתם, ליווי בהקשר של התארגנות ראשונית של עובדים, משאים ומתנים קיבוציים, ניהול תיקי ליטיגציה בערכאות השונות של בתי הדין לעבודה, בגישורים ובוררויות, וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות, בדיקות נאותות, שינויים מבניים ותהליכי הבראה בהיבטים של דיני העבודה.
עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בייצוג וליווי עובדים בכירים במגזר הפרטי והציבורי. משפט העבודה האישי כולל אוסף של חוקים המגנים של העובד בתקופת עבודתו, מתהליך הקליטה, תקופת העסקה ועד לסיום העבודה ("חוקי המגן של משפט העבודה"). למשרד מומחיות בייצוג עובדים בנושאים כמו הטרדה מינית בעבודה, שימועים, מכרזים, ייצוג מול משרד הכלכלה ובבתי הדין לעבודה (צווי מניעה ועוד), ועוד. בין היתר, מייצגים עורכי הדין במשרד בהליכי שימוע, תיקון חוזי העסקה, הליכי קליטה וסיום עבודה וכן כל סוגיה המתעוררת במהלך העבודה השגרתית. כמו כן, המשרד מלווה עובדים בכירים ונותן להם יעוץ בכל הקשור לחוזה העבודה, להיבטיו השונים, לרבות אופציות, מענקים, בונוסים וכדומה. בנוסף, המשרד מלווה, מעת לעת, בכירים בהליכים הקשורים בסיום עבודתם וקבלת כל התשלומים והזכויות להם הם זכאים. בין לקוחות המשרד, רופאים, עורכי דין, אנשי אקדמיה ופרופסורים, עובדי מוסדות ביטחון, ובכירים אחרים במשק.
עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי קבוצות עובדים ועובדים בהליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים.
עורכי הדין במשרד הם בעלי מומחיות במשפט חוקתי וציבורי מן הפן של משפט העבודה. המשפט הציבורי מתייחס למערכת היחסים בין האזרח לשלטון ובין ארגון העובדים או המעסיק לבין השלטון. לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בהגשת עתירות לבית המשפט העליון בשיבתו כבג"ץ לרבות, עתירות בהתייחס להחלטות ממשלה וחקיקה. עורכי הדין במשרד מלווים גם הליכים משפטיים מורכבים בבתי משפט לעניינים מנהליים – כגון בהליכים לפי חוק חופש המידע; וכן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים או כבג"ץ – לרבות הליכי ערעור על החלטות משמעתיות של בית הדין למשמעת, ועוד. בנוסף, עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות במשפט ציבורי, ולרבות בכל הנוגע לנושאים הקשורים ברישיון מקצועי של עובד, מקומות עבודה ציבוריים והמגזר הציבורי, רישיונות והיתרי עבודה בשבת וכדומה.
עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בנושא הזכות לפנסיה והזכות לפרוש מהעבודה בכבוד, לרבות ייצוג עובדים והגנה על זכויותיהם בכל הנוגע לזכות לפנסיה תקציבית, פנסיה צוברת, קרנות וקופות גמל.
עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי של ועדי עובדים ואיגודים מקצועיים במשאים ומתנים קיבוציים, ייצוג בבתי הדין לעבודה, ניהול משברים ושינויים מבניים. לצד עבודת ועד העובדים או האיגוד המקצועי מול המעסיק, הם גם נדרשים למלאכות שוטפות שונות כמו התקנת תקנונים, הליכי בחירות, הקמת עמותות הנוגעות לביטוחי עובדים, וליווי עובדים בשימועים ותהליכים שונים המטופלים על ידי ועד העובדים. עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי וייצוג ועדים ואיגודים גם בתחום זה.
עורכי הדין במשרד שותפים כליטיגטורים להלכות שנוצרו בבתי הדין לעבודה במשפט העבודה הקיבוצי בנוגע למעמד ארגון עובדים, איגוד מקצועי וועד עובדים לרבות, סכסוכים בין ארגוניים.