תחומי העיסוק שלנו:

חולש על תחום היחסים שבין ארגון העובדים, האיגוד המקצועי או ועד העובדים, לבין המעסיק או ארגון המעסיקים ומאפשר הסדרת יחסי העבודה באמצעות הסכמים קיבוציים. עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בייצוג בתחום של משפט העבודה הקיבוצי.
היא התארגנות ראשונה של עובדים, להקמת ועד עובדים במקום עבודה ולחתימה על הסכם קיבוצי ראשון. התארגנות ראשונית מתאפיינת בשינוי דרמטי במקום העבודה, תוך הפיכת מקום העבודה ממקום שתנאי העסקת העובדים בו מוסדרים על ידי אסופה של חוזים אישיים, להעסקה באמצעות הסכם קיבוצי. עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי התארגנויות ראשוניות – הן מצד העובדים והן מצד המעסיקים. בצד העובדים ליוו ומלווים עורכי הדין במשרד עשרות התארגנויות ראשוניות, לרבות בתחום ההיי-טק, התקשורת, המזון המהיר, מוסדות תרבות, תעשייה, פיננסים, ביטוח, מגזר ציבורי ועוד.
עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות בליווי מעסיקים בתחומים מורכבים של עריכת הסכמים, מתן ייעוץ שוטף בקשר לקבלת עובדים, תנאי עבודתם וסיום העסקתם, ליווי בהקשר של התארגנות ראשונית של עובדים, ניהול תיקי ליטיגציה בערכאות השונות של בתי הדין לעבודה, בגישורים ובוררויות, וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות בהיבטים של דיני העבודה.
כולל אוסף של חוקים המגנים של העובד בתקופת עבודתו, מתהליך הקליטה, תקופת העסקה ועד לסיום העבודה ("חוקי המגן של משפט העבודה"). למשרד מומחיות בייצוג עובדים ומעסיקים בנושאים כמו הטרדה מינית בעבודה, שימועים, ייצוג מול משרד הכלכלה, ועוד. בין היתר, מטפלים עורכי הדין במשרד בהליכי שימוע, תיקון חוזי העסקה, הליכי קליטה וסיום עבודה וכן כל סוגיה המתעוררת במהלך העבודה השגרתית. כמו כן, המשרד מלווה עובדים בכירים ונותן להם יעוץ בכל הקשור לחוזה העבודה, להיבטיו השונים, לרבות אופציות, מענקים, בונוסים וכדומה. בנוסף, המשרד מלווה, מעת לעת, בכירים בהליכים הקשורים בסיום עבודתם וקבלת כל התשלומים והזכויות להם הם זכאים. בין לקוחות המשרד, רופאים, עורכי דין, עובדי מוסדות ביטחון, ובכירים אחרים במשק. בנוסף, המשרד מלווה עובדים וקבוצות עובדים בהליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים.
המשפט הציבורי מתייחס למערכת היחסים בין האזרח לשלטון ובין ארגון העובדים או המעסיק לבין השלטון. עורכי הדין במשרד מלווים הליכים משפטיים מורכבים בבתי משפט לעניינים מנהליים – כגון בהליכים לפי חוק חופש המידע; וכן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים או כבג"ץ – לרבות עתירות בהתייחס להחלטות ממשלה, הליכי ערעור על החלטות משמעתיות של בית הדין למשמעת, הליכים בג"ציים הקשורים בוועדי עובדים ואיגודי עובדים ובזכויות אחרות שמקום בירורן הוא בית המשפט העליון, ועוד. חלק ממשפט העבודה נוגע גם למשפט הציבורי, ולרבות בכל הנוגע לנושאים הקשורים ברישיון מקצועי של עובד, מקומות עבודה ציבוריים והמגזר הציבורי, רישיונות והיתרי עבודה בשבת וכדומה.
תחום הביטחון הסוציאלי כולל זכויות הנוגעות לרווחה והמוסד לביטוח לאומי, לרבות נכות, נכות מעבודה, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, וקצבאות אחרות מהמוסד לביטוח לאומי. המשרד מלווה גם תיקים בנושא זה. כמו כן, ניתן יעוץ משפטי בנושא הזכות לפנסיה והזכות לפרוש מהעבודה בכבוד, לרבות פנסיה תקציבית, פנסיה צוברת, קרנות וקופות גמל.