דיני שימוע וזכות העיון של עובד טרם קיומו של שימוע

בית הדין האזורי לעבודה קבע, בפשרה שקיבלה תוקף של החלטה, כי על המעסיקה, תאגיד עירוני, להעביר לעובד הנמצא בהליכי שימוע את מלוא המסמכים הרלבנטיים להליך השימוע, ובכלל זה פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שלא הועבר אליו קודם לכן. בהחלטה נוספת באותו הליך, קבע בית הדין האזורי קבע, בפשרה שקיבלה תוקף של החלטה, כי על המעסיקה לנהל את הליך השימוע עד תום, ולאפשר לעובד להשלים את הטיעון שלו בכתב, תוך מיצוי זכות הטיעון הנתונה לכל עובד (בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, 2015).