הגנה על עובדים בהתארגנות ראשונית

בית הדין האזורי לעבודה נתן פסק דין שני בעניינו של יו"ר ועד עיתונאי מעריב, שהוא ועד המשמש התא הראשוני של העובדים בעיתון החברים בארגון העיתונאים בישראל. נקבע, כי הימנעות העיתון מקליטת יו"ר הוועד לשורות העיתון, נעשתה תוך הפרת חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. ניתן צו לאכיפת העסקתו של יו"ר ועד עיתונאי מעריב ולתשלום שכרו (לרבות כל התנאים הסוציאליים הנלווים), כפי שהיה טרם העברת הבעלות לאחוזת הירש בע"מ, וזאת החל ממועד פיטוריו הבלתי חוקיים. כן ניתן צו מניעה קבוע האוסר על אחוזת הירש בע"מ לפטר את יו"ר ועד עיתונאי מעריב על רקע פעילותו בהתארגנות עובדים. כן נפסק סך של 50,000 ₪ בגין פיצוי ללא הוכחת נזק, בהתאם לסעיף 10(א)(1) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, סך של 50,000 ₪ בגין פיצוי ללא הוכחת נזק, בהתאם לסעיף 33יא' לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, 2014).