הסכם קיבוצי בכאן - תאגיד השידור הציבורי

(2019) לאחר מו"מ ממושך נחתם הסכם קיבוצי בין הנהלת תאגיד השידור הציבורי לבין ועד העובדים, ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות עובדי המדינה והסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

ההסכם מעגן מודל הוצאות נסיעה חדש, שמיטיב עם עובדים רבים ומעניק תוספת שכר למי שהמודל החדש פוגע בו. הוסכם על מודל חדש שמיטיב עם חלק גדול מהעובדים ומשקף החזר הוצאות נסיעה מהגבוהים במגזר הציבורי (2.1 ₪ לקילומטר, לעומת ההחזר הקיים שעמד על 0.68 ₪ לקילומטר).
עובדים שהמודל החדש עלול לפגוע בגובה החזר הנסיעות העתידי שלהם, יקבלו כפיצוי תוספת שכר בגובה הפגיעה המשוערת, כך שהברוטו הצפוי של העובדים לא ייפגע, גובה השכר הפנסיוני יעלה.
כתבי החדשות יקבלו תוספת שכר ייחודית של 175 ₪, כפיצוי על נסיעות בתפקיד במסגרת הרשות המקומית שבה הם גרים.

ההסכם מסדיר לראשונה תוספות שכר ל-2019 ולצד זה מעניק לעובדים בונוס בגובה של כ-2,100 ש"ח לכל שנת ותק בתאגיד.