הסכם קיבוצי בתאגיד המחשוב מת"ף

(2019) ההסתדרות, ועד עובדי מת"ף (מחשוב ותפעול פיננסי) מקבוצת הבנק הבינלאומי והנהלת מתף, חתמו על הסכם קיבוצי ראשון ופורץ דרך שיסדיר את תנאי העסקתם של כ-500 עובדי מתף.
כחלק מההסכם נקבע כי העובדים יקבלו תוספות שכר בשיעור כולל של כ-14%, מענק חתימה ובונוס שנתי. כמו כן, הצדדים סיכמו על הגדלת ההפרשות הפנסיוניות והשכר הפנסיוני של העובדים, לצד קיצור שבוע העבודה בחברה ל-41 שעות, שיפור בדמי ההבראה והגדלת מספר ימי החופשה לעובדים.
עוד סוכם בין הצדדים כי מספר העובדים שאינם מועסקים ישירות על ידי מת"ף יצומצם בהדרגה וכי תינתן עדיפות ברורה לעובדי מת"ף באיוש משרות פנויות.