הסכם קיבוצי בערוץ i24

(2018) בתום משא ומתן ממושך, נחתם הסכם קיבוצי בi24News – החל כל עובדי המערכת העיתונאית והוא כולל שורה ארוכה של בשורות לעובדים, ולצד זה – לא פוגע בשום הטבה קיימת של העובדים. עיקרי ההסכמות: תקופת השתפרות לפני פיטורים המאפשרת הגנה מפני פיטורים מידיים במקרה של אי-התאמה, ומתן אפשרות להשתפר; תוספת קבועה לימי החופשה של 3.5 ימי חופשה בשנה מעל מה שקובע החוק, שמוענקים בערבי חג; שכר מינימום מוגדל: הושג שכר מינימלי לכל תפקיד בחברה, גבוה משכר המינימום הקבוע בחוק; פרק אתיקה וחופש עיתונות: מכיל התחייבות הדדית של החברה והעיתונאים לפעול על פי כללי האתיקה ומבטיח הגנה מפני פיטורים לעובד שעומד על חובתו לבצע עבודתו נאמנה והגנה לעובד המסרב לבצע משימה שמנוגדת לכללי האתיקה העיתונאית; בנק ימי מחלה של 100 ימי מחלה בשנה, שינוהל בתיאום עם הוועד, ויאפשר לעובדים שחולים במחלות קשות וניצלו את ימי המחלה שלהם להמשיך להחלים בבית על חשבון החברה; איסור על ניוד פוגע: החברה לא תוכל להעביר עובד לתפקיד שייפגע במעמדו, בשכרו או בתנאי עבודתו ללא הסכמת העובד; עובדי החברה שפוטרו במסגרת צמצומים ועובדים קיימים יקבלו עדיפות בגישה לתפקידים שמתפנים במערכת; מתנות מיוחדות: כל עובד זכאי ליומיים של חופשה לכבוד חתונתו, ולמתנה בשווי 200 שקל עם לידת ילד; השתלמויות מקצועיות; ותשלום מיוחד על זמן הכוננות.