חופש ההתקשרות של צדדים ליצור נורמות בהסכמים קיבוציים

משפט עבודה קיבוצי – חופש ההתקשרות של צדדים ליצור נורמות בהסכמים קיבוציים
בית הארצי לעבודה דחה ערעור של הממונה על השכר במשרד האוצר על פסק דין של בית הדין האזורי, בו בוטל פסק בוררות שני של המוסד לבוררות מוסכמת בשירות הציבורי, מחמת חריגה מסמכות המוסד לבוררות מוסכמת. כך, לא יכול אישור לעמדת נציגות העובדים - האיגוד הארצי לקציני הים המשמש אורגן של הסתדרות העובדים הכללית החדשה - והחברה, כמו שהובעה הם במוסד לבוררות מוסכמת לפני בבית הדין האזורי לעבודה אותו, וכי המוסד לא רשאי היה לבטל בפסק הבוררות השני את ההסכם הקיבוצי בין הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים - משהנושא כלל לא הובא לפתחו. פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, המאשר את ההסכם הקיבוצי, מהווה אבן דרך בהסקת הנאתבים בחברת נמל אשדוד והוא בעל חשיבות בשרטוט גבולות סמכותו של המוסד לבוררות מוסכמת והצבעה על חשיבות האוטונומיה של הצדדים ליחסים קיבוציים (בית הדין הארצי לעבודה, 2014).