יחסי עובד-מעסיק

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי בין התובעת עד עיריית רמת השרון, התקיימו יחסי עובד-מעסיק וזאת חרף פיקציה שהתקיימה עשרות שנים, כאילו מעסיקתה היא חברת המתנסים. כך נדחו טענות העירייה וחברת המתנסים, והתקבלו טענות העובדות להתקיימות הסממנים המכירים ביחסי עובד-מעסיק בין העובדת לעירייה. מיוחד פסק דינו, הורה בית הדין האזורי לעבודה כי על הצדדים לקיים ביניהם הידברות לעניין ההפרשים הכספיים הנובעים מפסיקתו (בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, 2015).