יציגות של ארגון עובדים וקביעת תקופת מניעות בהתארגנות פורצת