מעמדו של ארגון העובדים וסילוק תביעה בעניין ייצוג בלתי הולם