משפט עבודה קיבוצי – פיצוי על פגיעה בהתארגנות

ערעור של ארגון העובדים התקבל ונקבע כי עיון בכלל החומר בתיק מעלה כי שאלת הפיצוי על פי סעיף 33 יא' לחוק הסכמים קיבוציים (פגיעה בהתארגנות העובדים במסגרת ארגון עובדים) לא ניתן לה מענה הולם בפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה, הן בנוגע לגובה הסכום שנפסק בהתחשב בהלכה הפסוקה בקשר לכך והן בנוגע למספר מקרי ההפרעה להתארגנות שהוכרו ככאלה. בהתייחס לפגיעה בהתארגנות ציין בית הדין הארצי הן מכתב שהוציא המעסיק לעובדים, הן את דבריו של מנהל בכיר והן את גובה ניכויי השכר שבוצעו לעובדים במהלך השביתה שעל פני הדברים דומה שחורג מניכוי שכר בגין ימי היעדרות של עובד. בנסיבות העניין, הוחזר התיק לבית הדין האזורי לעבודה לבחון מחדש את גובה הפיצוי (בית הדין הארצי לעבודה, 2017).