שביתה לגיטימית בעניין שינוי מבני עתידי - מיקור חוץ

בית הדין הארצי לעבודה קבע, בערעור שהגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד חברת רכבת ישראל בע"מ ומשרד התחבורה, כי במקרה בו נאבקים עובדים מאורגנים כנגד הכוונות החברה לבצע שינוי מבני רחב היקף, בדמות מיקור חוץ, רשאית נציגות העובדים לקיים שביתה וכי זכות ההביטה עומדת עוד נקבה, כאשר חזקה היא כי שינוי מבני כאמור יפגע בזכויות העובדים והעבודה המאורגנת. זכות השביתה עומדת לעובדים גם אם המדובר בפגיעה אפשרית, מידית או עתידית. אין מקבל את הטענה כי השביתה היא שביתה פוליטית, אלא שביתה מעין-פוליטית מותרת ) בית הדין הארצי לעבודה, 2011).