שיבושי עבודה לגיטימיים בגדר סכסוך עבודה קיים

בית הדין הארצי לעבודה דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי החברה ובכך קיבל את ההחלטה של ​​בית הדין האזורי לעבודה, בקו אחד עם טענות נציגות העובדים - הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד עובדי רכבת ישראל, כי אין ליתן עד מניעה בזמן נגד צעדים ארגוניים שננקטו וכי במקרים הולמים וכיוצא מהכלל לא יכול לשייך צעדים ארגונים שנוקטים בהם העובדים בפועל (בעניין נוהל חדש שנכנס בחברה), להודעות קיימות על סכסוכי עבודה (שלא התייחסו ישירות לנוהל). עוד נקבע, כי שיבושי העבודה שננקטו הם נוגדים התחייבות נציגות העובדים לשקט תעשייתי, שניתנה בעניינים אחרים  (בית הדין הארצי לעבודה, 2011).