תחולת ההסכם על כל העובדים אלא אם נקבע במפורש אחרת

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי בהעדר הוראה בהסכם הקיבוצי המיוחד בדבר המשכורת ותנאי העבודה של הרנטגנאים במגזר הציבורי, המאפשר למדינה להוציא עובדים בכלל ועובדי רנטגן בפרט מתחולתו, ההסכם הקיבוצי חל על כל עובדי הרנטגן במגזר הציבורי לרבות המשיבות והן זכאיות לתנאים שנקבעו בו. בכך התקבלה עמדת העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה, שהצטרפה להליך מכוח סעיף 30 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (בית הדין הארצי לעבודה, 2009).