"אנחנו לא אקסל", עובדי התאגיד התפרצו לישיבת המועצה