ארגון העובדים ו-ועד העובדים לבית הדין לעבודה: תקפיא את הפיטורים