ארגון העיתונאים לבג"ץ: המשטרה פוגעת בחופש העיתונות