ארגון העיתונאים ליועמ"ש: "דברי ביטן -עליית מדרגה בוטה"