בג"ץ ידון במועד עלייתו לאוויר של תאגיד השידור הציבורי עד סוף החודש