בג"ץ למדינה: השיבי עד 1 בינואר להודעת המוכנות של התאגיד