בג"ץ למדינה: להשיב עד יום ראשון לעתירת ארגון העיתונאים נגד ההסכם בעניין התאגיד