בג"ץ מקפיא בצו ביניים זמני את תיקון החוק לפיצול התאגידים -עד לדיון מחר