דרישה לצו מניעה נגד התאגיד: חשש מקיצוצי שכר ופיטורים