הנהלת מעריב: העיתון לא יודפס; העובדים ממשיכים כרגיל