הפיצוי על פגיעה בחופש ההתארגנות בחברה: 100 אלף שקל