הפרקליטות נגד נתנייהו ומקורביו: "אמירות שמוטב שלא נאמרו יצרו אפקט מצנן על עיתונאים"