זו הסיבה להחרגת עיתונאים מאיסור נסיעה למדינות אדומות