חיות: "מן הראוי שנשנן לעצמנו – 'שופט לא יגור מפני איש"