"לא טעות, מדיניות". עובדי כאן פרצו לישיבת מועצת התאגיד: "זה הזמן להתנצל העובדים הם לא אקסל"