לפני הישיבה עם שוקן: דרישה לצו מניעה נגד הפיטורים בהארץ