עכשיו זה רשמי: ארגון העיתונאים מייצג את עובדי ידיעות אחרונות