127 עובדים בכיל קיבלו הודעה על כוונה לפטרם, הוועד מאיים בשביתה