משפט עבודה חוקתי ציבורי

עורכי הדין במשרד הם בעלי מומחיות במשפט חוקתי וציבורי מן הפן של משפט העבודה. המשפט הציבורי מתייחס למערכת היחסים בין האזרח לשלטון ובין ארגון העובדים או המעסיק לבין השלטון. לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בהגשת עתירות לבית המשפט העליון בשיבתו כבג"ץ לרבות, עתירות בהתייחס להחלטות ממשלה וחקיקה. עורכי הדין במשרד מלווים גם הליכים משפטיים מורכבים בבתי משפט לעניינים מנהליים – כגון בהליכים לפי חוק חופש המידע; וכן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים או כבג"ץ – לרבות הליכי ערעור על החלטות משמעתיות של בית הדין למשמעת, ועוד. בנוסף, עורכי הדין במשרד בעלי מומחיות במשפט ציבורי, ולרבות בכל הנוגע לנושאים הקשורים ברישיון מקצועי של עובד, מקומות עבודה ציבוריים והמגזר הציבורי, רישיונות והיתרי עבודה בשבת וכדומה.