משפט עבודה קיבוצי

עורכי הדין במשרד הם בעלי מומחיות במשפט העבודה הקיבוצי, החולש על תחום היחסים שבין ארגון העובדים, האיגוד המקצועי או ועד העובדים, לבין המעסיק או ארגון המעסיקים ומאפשר הסדרת יחסי העבודה באמצעות הסכמים קיבוציים. עורכי הדין מלווים צדדים במשאים ומתנים קיבוציים לצד ליווי שוטף במערכת יחסי עבודה קיבוציים במקום העבודה. עורכי הדין במשרד מייצגים בערכאות בבתי הדין לעבודה לרבות בבקשות לצווי מניעה, סכסוכי עבודה, צווי עשה, מיזוגים ושינויים מבניים. עורכי הדין במשרד שותפים כליטיגטורים להלכות שנוצרו בבתי הדין לעבודה במשפט העבודה הקיבוצי ודיני השביתות.