דמוקרטיה ישירה תסכן את מעמד העבודה המאורגנת, לא תחזק אותו