האם יש להקים ועדת חקירה ציבורית, ממלכתית או פרלמנטרית?