הרפורמה הכמעט אוטופית של כחלון אינה כוללת את עובדי הבנקים