כך משניאה המדינה על הציבור את הדואר כדי להביא להפרטתו