מאבקם של עובדי חברת רכבת ישראל למען המשך קיומה של רכבת ציבורית