מתי כתב ויתור תקף ומתי לא? על מה מותר ואסור לחתום?