פרסומים

עורכי הדין במשרד פרסמו מאמרים רבים בכתבי עת וספרים שונים בנושא משפט העבודה הקיבוצי והאישי, חברה, אתיקה שיפוטית ועוד. בנוסף, עורכי הדין במשרד מפרסמים בדרך קבע טורי דעה בנושא חברה ועבודה וטורים בנושא דיני עבודה.

ספר ועדי עובדים

היסטוריה, תאוריה ופרקטיקה של פעילות ארגוני עובדים וועדי עובדים

מורן סבוראי ואמיר בשה, 2019, הוצאת נבו
ספר ועדי עובדים הוא ספר ייחודי הכולל הסברים על ארגוני עובדים, ועדי עובדים וזכויות של עובדים בקשר לזכות ההתארגנות. הספר משלב ראייה פרקטית ותאורטית בהתייחס לפעילות ועד העובדים כלפי פנים וחוץ, הזכות לבחור ולהיבחר בארגון עובדים וועד עובדים, חובת הייצוג ההולם, מנהל וכספים. הספר גם כולל חוקות ותקנונים הרלוונטיים לנושא. להמשך קריאה על ספר ועדי עובדים

פרסומים משותפים

 • החובה לייצוג הוגן

  מ. סבוראי, א. בשה
  כתב העת עבודה, חברה ומשפט (אוניברסיטת תל אביב), 2020
 • דמוקרטיה ארגונית

  מ. סבוראי, א. בשה
  ספר שטרסברג כהן, 607 – 649 (2017)
 • אודיסאה במפרץ: האם מהגרי העבודה בקטאר נדונו להעסקה בתנאי עבדות?

  מ. סבוראי, א. בשה
  חברה כתב עת סוציאל דמוקרטי, 2013

פרסומים בכתבי-עת וספרים של עו״ד ד״ר סבוראי

 • The Ombudsman of the Israeli Judiciary:

  A Theoretical, Comparative and Empirical Overview
  מ' סבוראי
  Conference-Book of an International Conference in Belgium
 • ביקורת על שופטים במישור האתי-משמעתי

  ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי
  משפט וממשל ט(2) 385-371 (2006)
 • האם אכן 'חובת ההשבה?

  על הדין הראוי בעת הכרה ביחסי עובד-מעסיק בדיעבד
  ד' לופו ומ' סבוראי
  ספר אדלר (2016)
 • הנציבות כמבקרת

  אתיקה שיפוטית ודרך ניהול משפט: דברים לכבודו של השופט חשין
  ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי
  ספר חשין בהוצאת כתב העת משפטים (2009).
 • העצמאות השיפוטית באתיקה שיפוטית

  מ' סבוראי
  שערי משפט ה 323-295 (2009).
 • השופט בך – דמותו של שופט

  ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי
  ספר בך (2012)
 • מאבקם של עובדי חברת רכבת ישראל למען המשך קיומה של רכבת ציבורית

  כרוניקה של מאבק ולקחים מפסק הדין בעניין עובדי רכבת ישראל
  מ' סבוראי וא' פורטוגלי
  מעשי משפט ד 222-205 (2011)
 • מנגנוני ביקורת על הרשות השופטת

  המקרה של נציבות תלונות הציבור על שופטים - סקירה השוואתית
  ט' שטרסברג-כהן ומ' סבוראי
  המשפט 24 56-47 (2007
 • על הגבולות הפתוחים של הפורום: בין בית הדין הארצי לבין בית המשפט העליון

  מ' סבוראי
  כתב העת עבודה, חברה ומשפט (2013).
 • תכליתם של מנגנוני ייצוג במשפט העבודה:

  מנגנון התובענה הייצוגית אל מול הכלים המסורתיים של משפט העבודה הקיבוצי
  מ' סבוראי
  ספר אלישבע ברק (2012)

פרסומים בכתבי עת של עו״ד בשה

 • דירקטורים מקרב העובדים בחברה הממשלתית

  א' בשה, ק' קלפר
  תאגידים ה/2, עמ' 100 – 122 (אוגוסט 2008).
 • שיקול הדעת המינהלי במינוי דירקטורים מקרב העובדים בחברה הממשלתי

  א' בשה
  תאגידים ז/1, עמ' 64 – 77 (פברואר 2010).

פרסומים בטורי-דעה

טורים בנושא דיני עבודה