דיני מכרזים וחופש העיסוק

בית הדין האזורי לעבודה קבע, בהליך זמני בתיק פרט, כי הליכי המכרז לתפקיד ראש אגף במכון התקנים הישראלי יעוכבו עד לניהול ההליך העיקרי. בית הדין קבע, כי ההליך מעורר שאלה חוקתית בדבר חופש העיסוק, ומחייב דיון ביישוב הדעת במסגרת ההליך העיקרי. עוד נקבע, כי האגף מנוהל מזה שנים על ידי ממלאי מקום ולא תיגרם אי נוחות בלתי סבירה, אם לפי שעה, תידחה בחירת מועמד במכרז. עוד קבע בית הדין, כי שוכנע כי לתובע, עובד ותיק במכון, טענות כבדות משקל לנוכח הוראת סעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים. לכאורה, הסעיף נוקט בלשון ברורה ואינו מוציא תפקיד של ראש אגף מתחולתו. לפיכך, דרישת המכון כי יקבע "תנאי סף" לתואר ראשון בהנדסה אינה מתיישבת לכאורה עם הוראות החוק. טענות המעסיקה שנסמכו בין היתר על חוזרי נציבות שירות המדינה נדחו, שכן עסקינן בעניין חוקתי, קרי זכות יסודית ל"חופש העיסוק", ועל כן יש מקום לאמץ את החוזרים (שנעשו בהסכמה עם נציגות העובדים), באופן מסויג (בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, 2015).