הגנה על עובדים בהתארגנות ראשונית

בית הדין הארצי לעבודה קבע, מגוון ערעור בסכסוך קיבוצי בהליך שמינוני היה הגנה על עובד מגוון התארגנות עובדים ראשונית, כי בית הדין האזורי לעבודה יכריע בסכסוך על סמך כלל הראיות שיובאו בפניו, וכי הקביעות העובדתיות שנקבעו בפסק הנשיא קמא, על ידי מותב אחר - מושא הערעור , לא יחייבו אותו ועליו להתעלם מהן (בית הדין הארצי לעבודה, 2015).