חובת ניהול מו''מ בהתארגנות ראשונית

בית הדין האזורי לעבודה הורה לבית הספר לאומנות "מנשר" ולבעליו לשלם לארגון העובדים מען פיצויים בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ופגיעה בזכות ההתארגנות. עוד נפסק, כי התבטאויות המעסיק נגד ההתארגנות, בין אם טרם ההכרה ביציגות ובין אם לאחריה, מקימות חזקה להשפעה ולחץ בלתי הוגן של המעסיק על העובדים במקום העבודה. כמו כן, נפסק כי המשיבים ניהלו משא ומתן בחוסר תום לב, הסתירו את התנגדותם לחתימה על הסכם קיבוצי ויצרו מצג שווא בדבר ניהול משא ומתן קיבוצי בתום לב ומתוך הכרה ביציגות. פיטורי עובדים מרכזיים במהלך ההתארגנות ופגיעה בהם הם כלי לסיכול ההתארגנות בשלביה הראשונים. אין ליצור תקופת ביניים מלאכותית, בה יוכל המעסיק להפעיל לחץ ואיומים על עובדיו במטרה שיבטלו את חברותם בארגון. על מעסיק לנהל משא ומתן קיבוצי בתום לב ועליו להרחיק את עצמו מהתערבות בהתארגנות בכל שלב משלביה ובמיוחד בשלבי ההתארגנות הראשונית בשל פערי הכוחות הקיימים במקום העבודה (בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, 2014).