מעמד ההסתדרות

ההסתדרות היא ארגון עובדים "כללי", המאגד עובדים מכלל המקצועות ועל כן יש לה כשירות להיות ארגון העובדים היציג הן של העובדים במקצוע מסוים במקום העבודה והן של כלל העובדים במקום העבודה – בהתאם ליחידת המיקוח שתוגדר. לפיכך, אין משמעות לשאלה האם כאשר הצטרפו עובדים בהתארגנות ראשונית להסתדרות הם עשו זאת לצורך הצטרפות לאיגוד מקצועי או מפעלי, שכן בכל מקרה ההסתדרות יכולה לשמש כארגון יציג לשתי יחידות המיקוח (בית הדין הארצי לעבודה, 2014).