סדרי דין - סמכות בית הדין לעבודה בעניין חוק איסור לשון הרע