זכות העמידה של ''העותר הציבורי'' במשפט העבודה

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי המגמה הכללית העולה מפסיקטתו של ביה"ד הארצי לעבודה משקפת תפיסה לפיה יש להרחיב את זכות העמידה של "העותר הציבורי". , ארגוני עובדים ומעבידים, 'עותרים ציבוריים' אשר להם ענין ציבורי בעל ערך מוסף, מכוח האינטרס המיוחד והאינה אוניברסיטית שיש להם ביחסי העבודה ומעורבותם במערכת יחסים זו. לו בשל פעילותו הארגונית  (בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, 2009).